Trygge opplevelser i friluft

Ideen om å starte firma kom som et utslag av at folk ville ha et ekstremt friluftstilbud som et nærmere alternativ til Bergen enn Voss.

Øygarden ble et naturlig valg, da kommunen kan imponere med flotte dykkesteder, fantastiske klippe- og juvvandringsmuligheter, ekstremt vær og muligheter for fiske og kajakkpadling.

Vi har som mål å tilby ulike aktiviteter til ulike grupper, alt etter hvilke ønsker og behov som finnes. Dette synes vi at vi har fått til på en god måte. Både barnefamilier og mindre trente mennesker skal få et tilbud hos oss om det er ønskelig. Men vi legger også stor vekt på å kunne tilby ekstreme opplevelser til de som vil å prøve noe helt nytt som får adrenalinet til å bruse.

500p1

 

FORSIKRING:

Hos Klyva As er du med som deltager på eget ansvar. Klyva AS selger en skadeforsikring som dekker skade på person og personlig utstyr. Den koster 50 kroner pr.person.

Nb! Klyva AS sin forsikring bortfaller ved bruk av alkohol under aktivitene organisert av Klyva As. Klyva As har aldri søkt om skjenkebevillgning, vi har samarbeidspartnere som kan stille med den tjenesten. Å nyte alkohol i offentlighet er ikke forenelig med norsk lov, skulle dette skje etter at Klyva AS er ferdig med sine organiserte aktiviteter, er det på eget ansvar. Klyva AS tar ikke ansvar for eventuelle brudd på alkoholloven som event. oppstår etter at Klyva As har forlatt området bedriften utforer/tilbyr sine aktiviteter i.(Dette gjelder også i villmarksleiren.)

Helse-miljø og sikkerthetsarbeid er lovpålagt i enhver bedrift.

Klyva As ser ikke på dette som en hindring for å utøve bedriften sine aktiviteter, men heller som en fordel.

Fordelen er at vi, gjennom en god og synlig HMS kultur, kan bygger opp ett tillitsforhold til dere som kunder.


 

Ved å velge Klyva AS kan du som kunde vær sikker på at:

- Vi har erfarne ansatte, som er kurset i førstehjelp, i Klyva AS sitt aktivitetsprogram, og opplært til å følge Klyva AS sin beredskapsplan.

-Vi har en egen HMS og beredskapsplan.

-Vi har topp utstyr

Dette skaper en god HMS-kultur, som igjen skaper tillit.

Hvis du som kunde vil ha presentert vår HMS strategi, så ta kontakt med undertegnede; Cato Risløw eller Øystein Torsvik.

Se for øvrig HMS erklæringen der vi erklærer at vi følger alle lover, og regler innenfor internkontroll foreskriften (HMS forskriften);

Denne foreskriften gjelder for Klyva AS. Org.nr 992 591 048

Adresse Veslevarden 12

5337 Rong:

Det bekreftes med dette at Klyva AS arbeider systematisk med å oppfylle kravene i Helse-Miljø og sikkerhetslovgivingen, og ved det tilfredstille kravene i forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i firma.(Internkontrollforskriften) fastsattsatt ved kl.res. av 6.des.1996 .nr1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr 4 om lov av arbeidvern og arbeidslov m.v.

Det bekreftes at bedriften er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale retter.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter forespørsel har rett til gjennomgang og verifikasjon av bedriftens system for ivaretagelse av helse-miljø og sikkerhet.

Cato Risløw

Daglig leder, Klyva AS


 

 

 

 

 

 

 

 

8064 | 916422

klyva.no - Villmarks og naturopplevelser - catorislow@hotmail.com

EGO